Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Διεκδικήσεις της Μονής Πετράκη σε βάρος κατοικιών και περιουσιών στο Δήμο Μαραθώνα


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης και ΔιαφάνειαςΘέμα: Διεκδικήσεις της Μονής Πετράκη σε βάρος κατοικιών και περιουσιών στο Δήμο ΜαραθώναΈντονη οργή και ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους του οικισμού «Μπέη» (περιοχή Λόφος) του Δήμου Μαραθώνα οι διεκδικήσεις της Ιεράς Μονής Πετράκη για εκτάσεις στην άνω περιοχή, όπου υπάρχουν κατοικίες και άλλες περιουσίες λαϊκών οικογενειών.

Συγκεκριμένα, εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν υποβληθεί ενστάσεις στο Γραφείο Κτηματογράφησης Μαραθώνα, όπου δηλώνεται «το δικαίωμα της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας επί εκκλησιαστικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού 28.134 τ.μ. στη θέση «Μπέη» του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, όπως αυτή εμφαίνεται και απεικονίζεται περιμετρικά στο από Μαρτίου 2012 ΑΣ594Β Τοπογραφικό Διάγραμμα του τμήματος Τοπογραφίας της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο) το οποίο είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87».

Η ως άνω έκταση παρουσιάζεται ως περιουσία της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, «περιελθούσα στην εν λόγω Ι. Μονή από αμνημονεύτων ετών και αναγνωσθείσα ως έκταση εκκλησιαστική με το από 25.01.1933 ΠΔ «Περί διαχωρισμού της ακινήτου περιουσίας της Ιεράς Μονής Πετράκη Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (ΦΕΚ 39 Α’ 1933) το οποίο αποτελεί τίτλο εκ του νόμου και δε χρήζει μεταγραφής (βλ. Άρειος Πάγος 1338/2010). Επιπλέον, η ανωτέρω έκταση εξαιρέθηκε υπέρ της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη από τη διανομή του αγροκτήματος «Μοναστηριακά Μαραθώνος Αττικής» όπως προκύπτει από τον κτηματολογικό πίνακα και το κτηματολογικό διάγραμμα της εν λόγω διανομής» (βλ. αντίγραφο της ένστασης που υπέβαλλε η ΕΚΥΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος).

Ζητείται επίσης να διορθωθούν τα στοιχεία της ανάρτησης που έχουν εγγραφεί από διάφορους δικαιούχους στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι εν λόγω διεκδικήσεις είναι άδικές, απαράδεκτες και παράνομες, διότι οι κάτοικοι στην παραπάνω περιοχή έχουν στην κατοχή, νομή και κυριότητα κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες, με τίτλους (αγοραπωλησίες, κληρονομιές κλπ), που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, πληρώνοντας μάλιστα τους αντίστοιχους φόρους, τέλη και δικαιώματα, χωρίς ποτέ να εγερθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε διεκδίκηση. Οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις Μονών, επικαλούμενες τίτλους που υπάρχουν δήθεν εδώ και αιώνες, δημιουργούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα σε μια διαμορφωμένη κατάσταση.

Από αυτήν την πρακτική δημιουργείται εύλογη ανησυχία και ανασφάλεια σε κατοίκους – ιδιοκτήτες της περιοχής, οι οποίοι αδυνατούν να προβούν σε νομικές πράξεις στις περιουσίες τους. Και οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικροϊδιοκτήτες, λαϊκές οικογένειες, που έχουν σε αρκετές περιπτώσεις ως μοναδικά περιουσιακά στοιχεία τα εν λόγω ακίνητα.Για όλους αυτούς τους λόγους ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση

  1. Προκειμένου να σταματήσουν οι εν λόγω διεκδικήσεις της Μονής Πετράκη και να αναγνωριστεί η κυριότητα όσων έχουν ιδιοκτησίες στην εν λόγω περιοχή.
  2. Και τι νομοθετικά μέτρα θα πάρει προκειμένου να σταματήσουν οριστικά παρόμοιες διεκδικήσεις.Ο ΒουλευτήςΓιάννης Γκιόκας