Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Δ.Ε.Η Τα τιμολόγια της ντροπής

Επιλέγοντας τις ελεγχόμενες διαρροές για τα νέα, φουσκωμένα, τιμολόγια της ΔΕΗ, αντί της επίσημης και ολοκληρωμένης παρουσίασης των νέων χρεώσεων, η κυβέρνηση επιμένει στην προκλητική πρακτική που στοχεύει στην απόκρυψη της αλήθειας για τις αλλαγές που αποφάσισε στον τρόπο τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.
***
Οι νέες ...«πληροφορίες» κάνουν λόγο για κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης μέσα σε μια κατηγορία κατανάλωσης. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα οι πρώτες 800 κιλοβατώρες χρεώνονταν με μικρότερη τιμή από τις επόμενες 500 κιλοβατώρες για συνολική κατανάλωση 1.300 κιλοβατωρών. Τώρα, το σύνολό τους θα χρεώνεται με τη μεγαλύτερη τιμή.
***
Αυτό, όμως, είναι το ένα μέρος της υπόθεσης, καθώς εμφανίζονται σημαντικές αυξήσεις στα κόστη που διαμορφώνουν την κιλοβατώρα, στη χρέωση των υπηρεσιών χρήσης των Δικτύων Διανομής και Μεταφοράς, στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, στο τέλος ΑΠΕ. Ολα αυτά αφορούν τη διάρθρωση των νέων τιμολογίων που παρουσιάστηκαν με τη μέθοδο των «μέσων» συνολικών χρεώσεων.
***
Είναι πλέον φανερή η μεθόδευση αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, με τέτοιο τρόπο που να αυξάνονται τα «σταθερά» στοιχεία κόστους που έχουν άμεση σχέση με την «απελευθέρωση» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελάχιστο έσοδο, που απαιτούν να έχουν όλοι οι λιανέμποροι ηλεκτρισμού. Αυξάνεται το κομμάτι των τιμολογίων που θα είναι ίδιο για όλες τις εταιρείες. Για να μπορούν στη συνέχεια να ανταγωνίζονται στο τμήμα εκείνο που διαμορφώνεται από την παραγωγή και να μπορούν να κάνουν τις «προσφορές» τους.
***
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρά ακάθεκτη σε μιαν ακόμη απάτη σε βάρος του λαού. Το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται, είτε γιατί τα μονοπώλια αυξάνουν τα κόστη, είτε εντελώς πλασματικά. Και για κάθε ευρώ που τους χαρίζεται, οι κυβερνήσεις στέλνουν το λογαριασμό στην εργατική τάξη.

Γ.Φ.