Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ερώτηση για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου για συνεδριάσεις του Δ.Σ.Μαραθώνα


22/09/2014


Ερώτηση με βάση τον κανονισμό λειτουργίας


Προς
κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνα
Κοινοπ.: κ. Δήμαρχο


ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του χώρου του κλειστού γυμναστηρίου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμουλίου Μαραθώνα

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την παράταξή μας και το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 22-9-2014:

  1. Από ποιο φορέα έχει παραχωρηθεί και με ποια απόφαση ο χώρος του κλειστού γυμναστηρίου Μαραθώνα (αφετηρία Μαραθώνιου Δρόμου) για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για πόσο χρονικό διάστημα
  2. Από ποιο όργανο αποφασίστηκε η αλλαγή του χώρου συνεδρίασης του Δ.Σ. Μαραθώνα και τι λέει ακριβώς η απόφαση
  3. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος τηρεί τους κανόνες ασφαλείας με βάση την κείμενη νομοθεσία για την προστασία τόσο των μελών του Δ.Σ. όσο και γι’ αυτούς που παρακολουθούν τη συνεδρίαση
Ποια είναι τα σημεία των εξόδων κινδύνου και εάν έχουν ελεγχθεί και σηματοδοτηθεί

Νίκος Στεφανίδης

Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της

Λαϊκής Συσπείρωσης Μαραθώνα