Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα:Δράση για φθηνή και αξιόπιστη αστική συγκοινωνία στο Δήμο Μαραθώνα

Προς
τον κ. Πρόεδρο και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνα
Κοιν.:
προς τον Δήμαρχο Δήμου Μαραθώνα
Θέμα: Δράση για φθηνή και αξιόπιστη αστική συγκοινωνία στο Δήμο
Μαραθώνα

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως φέρετε σαν θέμα ημερήσιας διάταξης: Δράση για φθηνή και αξιόπιστη αστική συγκοινωνία στο Δήμο Μαραθώνα (ιδιαίτερα κιόλας για τα προβλήματα της μετακίνησης των κατοίκων Γραμματικού και Βαρνάβα εξαιτίας της ελλιπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης, καθώς και των οικισμών του Δήμου μας).
Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου βιώνουνε τα προβλήματα της καθημερινής μετακίνησης εκατοντάδων κατοίκων της περιοχής μας, εξαιτίας τόσο των ανύπαρκτων ουσιαστικά δρομολογίων του ΚΤΕΛ Αττικής ΑΕ (π.χ. στο Βαρνάβα με 2 την ημέρα), όσο και της μη σύνδεσης αστικής συγκοινωνίας τόσο προς Κιούρκα, όσο και προς Άγιο Στέφανο, αλλά και σε άλλες κατευθύνσεις προς Αθήνα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής μας.
Στις σημερινές συνθήκες, που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, η μετακίνηση για τους εργαζόμενους της περιοχής μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Από την άλλη, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν περιλαμβάνει τίποτα θετικό για την αστική συγκοινωνία και την επίλυση του βασικού προβλήματος μετακίνησης των ανέργων και των φτωχών λαϊκών νοικοκυριών. Καμία αναφορά δεν γίνεται για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων, των φοιτητών και σπουδαστών, των μαθητών και για όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
Θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαραθώνα προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις για το πρόβλημα της μεταφοράς των εργαζομένων, άνεργων της περιοχής μας.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα προτείνει:
  • Να συζητήσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα
  • Να ξεκινήσουν παραστάσεις, διαμαρτυρίες κατάθεση ψηφισμάτων από φορείς και κατοίκους, κλπ.
(Τις επόμενες μέρες η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα θα σας καταθέσει και ολοκληρωμένο σχέδιο απόφασης)Νίκος Στεφανίδης


Δημοτικός Σύμβουλος